Forex Trading .se
 Registrera   Villkor   Frågor   Lösenord   Nyheter   Statistik   Kontakt 

Vad är 3W.se?
3W.se är en vhost-domänprovider med både ett seriöst och neutralt domännamn i kombination med lyxen att ligga under .se. Välkommen du också!
Maila och fråga om du undrar över något som du inte kan hitta bland våra sidor eller vanliga frågor.

Glöm inte att läsa villkoren innan du registrerar dig.

Logga in

Redan registrerad?

Du kan logga in här och modifiera ditt konto.
.

     Uppdaterad 2024-07-25.

Användarvillkor för 3w.se
Villkor
Genom att använda tjänsten hos 3w.se godkänner du (registranten/användaren) villkoren nedan.

Dessa villkor avser tjänsterna som erbjuds via websajten 3W.se. Med "Domänen" avses en domänadress som leder till en webbsajt och med "Registrant" avses den person eller juridiska person som står bakom registreringen av "Domänen".

 • Domänen får inte användas i sammanhang som bryter mot svensk lagstiftning.
 • Domänen får inte användas i sammanhang som innehåller propaganda eller uppfattas som stötande.
 • Domänen får inte användas vid länkning till sidor med kopieringsskyddat material.
      (exempel på kopieringsskyddat material som inte får länkas till: filmer, mp3:or eller programvaror)
 • Domänen får inte användas vid direktlänkning till sk. affiliateprogram och/eller rena reklamsidor.
 • Domänen får inte användas vid länkning till politiskt eller religiöst anstötande sidor.
 • Domänen får inte förekomma i SPAM-utskick - nödvändiga åtgärder kommer då vidtas!
 • Domäner vars enda syfte är att främja registranten i ett sökomotoroptimeringsperspektiv kommer att inaktiveras samt att registranten avstängs under 24 månader.
 • Registranten får inte ha fler än 2 olika registrerade subdomäner hos 3W.se!
 • Registranten är själv ansvarig för innehållet som länkas till!
 • Registranten måste ha en giltig epost-adress registrerad tillsammans med sin domän!
 • Endast sidor med innhåll på språken svenska, danska, norska, engelska eller tyska får länkas till! Alla andra registreringar kommer att tas bort - gör dig ej besvär att registrera adress för sida med annat innehåll!
 • De sidor som visas från 3w.se vid besök av domännamnet får ej manipuleras.
 • Sidor av kommersiell natur eller av annan anledning lämpad kan komma få en reklam-frame från 3w.se.
 • För registranter som inte använder s.k. "cloaking" hos 3W.se kan popup-reklam komma att visas vid vidarebefodringen.
 • 3W.se har rätt att ändra dessa villkor utan att registranten direkt meddelas om detta. Aktuella villkor kommer dock att publiceras på 3W.se:s hemsida. Registranten är själv ansvarig att hålla sig informerad om de gällande villkoren. Vid nyttjande av tjänsten accepteras användarvillkoren.
 • De domäner som till stor grad innehåller reklam kan komma få en extra frame från 3w.se.
 • 3w.se förbehåller sig rätten att skicka ut nyhetsbrev, information och erbjudanden till registrantens epost-adress samt mobiltelefonnummer.
 • 3w.se förbehåller sig rätten att dela med sig av registrantens epost-adress till samarbetspartners och registranten accepterar att samarbetspartnern får göra email-utskick till den registrerade epost-adressen.
 • 3w.se förbehåller sig rätten att obegränsat vidareförsälja registrantens epost-adress.
 • Alla försök till att motverka tjänstens tänkta funktion kommer att leda till omedelbar avstängning.
 • 3w.se förbehåller sig rätten att ta bort registranters registreringar utan att i förväg informera om detta.
 • Vid missbruk kommer nödvändiga åtgärder att vidtas vilket inkluderar eventuellt samarbete med myndigheterna.
 • Varumärken samt andra skyddade namn får inte registreras av annan än innehavaren eller innehavarens ombud.
 • Tjänsten är reklamfri med undantag för 3W.se:s egna marknadsföring samt i detta avtal angivna undantag.
 • Tjänsten kan komma att avslutas eller reklam kan sättas in utan att detta i förväg informeras.
 • Tjänsten kan komma att avgiftbeläggas. Om detta blir aktuellt meddelas det i så fall i förväg.
 • Ingen garanti lämnas för tjänstens driftsäkerhet och därmed tas heller ej ansvar för problem som uppstått pga att tjänsten ej fungerat.
 • Registrant eller besökare som bryter mot dessa villkor kommer att avstängas under minst 24 månader samt nödvändigt samarbete med polismyndigheten upprättas.
 • Den registrant som utnyttjar någon av de betaltjänster vi tillhandahåller har inte rätten till återbetalning om sajten/subdomänen/registreringen bryter mot våra villkor eller om registreringen av annan anledning inaktiveras. • Har du frågor kring användarvillkoren eller vill du informera oss om någon som missbrukar tjänsten?
    - Skicka i sådana fall ett mail till 3w.se.

  Copyright © 2003-2024 ChipManx Limited